Apotheker onderzoeker

  32 – 40 uur
Baarn/Zwanenburg

Gezocht!

Apotheker die promotieonderzoek wil doen naar de rol van de openbaar apotheker bij dementie.

Aanleiding voor dit onderzoek

Dementie is met een opmars bezig en op dit moment de snelst groeiende doodsoorzaak in Nederland. De kosten voor gezondheidszorg voor mensen met dementie groeit ook. In 2020 bedroegen de totale zorgkosten voor deze groep patiënten €10,6 miljard. De relevantie van dementie en de impact die het heeft op individuen inclusief mantelzorgers en de maatschappij als geheel, is onmiskenbaar groot. Het merendeel van de mensen met deze ziekten woont thuis en de behandeling vindt grotendeels plaats in de eerstelijnszorg die nu al te maken heeft met stijgende personeelstekorten. In het Integraal Zorg Akkoord (IZA) is daarom afgesproken om te onderzoeken hoe de beschikbare capaciteit van zorgverleners in de eerste lijn optimaal benut kan worden. Dementie gaat gepaard met een significante toename van het gebruik van medicatie voor de behandeling van gerelateerde klachten, zoals depressie, agitatie en slaapstoornissen. Medicatie is niet altijd een adequate of passende behandeling. Het adequaat inzetten van medicamenteuze behandeling, het evalueren van effectiviteit en bijwerkingen en het zo nodig afbouwen of vervangen van medicatie is van belang. Apothekers kunnen hier een belangrijke rol in spelen, maar het is onduidelijk hoe hun expertise hiervoor het best ingezet kan worden. Er zijn voorbeelden van specifieke zorgactiviteiten voor patiënten met dementie waarbij de apotheker een dergelijke rol heeft zoals digitale medicatiebegeleiding, medicatiebeoordeling, en het Farmabuddy-project. Een duidelijke wetenschappelijke onderbouwing voor brede implementatie van deze voorbeelden in de eerste lijn ontbreekt. Het ligt daarom voor de hand om onderzoek te doen naar passende eerstelijnszorg en de rol van de apotheker daarin en zodoende een bijdrage te leveren aan het waarborgen van de kwaliteit en toegankelijkheid van de eerstelijnszorg voor mensen met dementie.

Betrokken partijen

Dit promotieonderzoek is een samenwerking tussen de coöperatieve apothekersvereniging Pact en Pluriplus, Apotheek De Ringvaart in Zwanenburg (onderdeel van een breder samenwerkingsverband met andere apotheken in de regio Haarlemmermeer) en de Universiteit Utrecht.

Beoogde opzet van het promotieonderzoek

De apotheker promovendus zal voor drie dagen per week werkzaam zijn in Apotheek De Ringvaart. Hierbij wordt tevens de mogelijkheid geboden om de specialisatie tot openbaar apotheker te doorlopen. Daarnaast zal de apotheker promovendus voor twee dagen per week werkzaam zijn voor Pluriplus. Deze twee dagen zijn bedoeld om volledig aan het promotieonderzoek te besteden en als kwartiermaker actief te zijn voor Pact en Pluriplus rondom het farmaceutische zorgprogramma “Passende zorg bij dementie”. De Universiteit Utrecht is betrokken voor de academische begeleiding en ontwikkeling van de apotheker promovendus.

Kwalificaties

We zoeken een apotheker met een sterke interesse voor academisch onderzoek en de positionering en vormgeving van het vakgebied van de openbaar apotheker. Je mag hierbij al enige jaren werkervaring hebben, maar ook aan het begin van je carrière pad staan.

Daarnaast beschik je over:

  • Uitstekende contactuele eigenschappen en organisatorische vaardigheden
  • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal
  • Goed analytisch vermogen en doorzettingsvermogen
  • Ervaring met het uitvoeren en analyseren van zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksgegevens en de daarvoor beschikbare software pakketten strekt tot de aanbeveling

Aanbod

Conform CAO Apothekers in loondienst.

Beoogde duur van het promotietraject

5 jaar.

Startdatum

In overleg, maar beoogd om in 2024 te starten.

Sollicitatieprocedure

Een eerste gesprek wordt gevoerd met Erik Evers (apotheker van Apotheek De Ringvaart) samen met dr. Jeroen van de Pol (manager Pluriplus). Op basis van dit gesprek zal mogelijk een tweede gesprek plaatsvinden met prof. dr. Marcel Bouvy (hoogleraar aan de Universiteit Utrecht) en dr. Thomas Kempen (universitair docent aan de Universiteit Utrecht).

Interesse?

Wil jij bijdragen aan de verdere ontwikkeling van goede farmaceutische patiëntenzorg voor mensen met dementie en daarmee tevens de openbare farmacie verder ontwikkelen? Neem dan contact op met dr. Jeroen van de Pol, Manager Pluriplus. Dit kan door een e-mail te sturen naar j.vandepol@pluriplus.nl of te bellen naar 06 – 11 34 49 59.